Tevfik Rüştü Aras kimdir

Home » Tevfik Rüştü Aras kimdir
Tevfik Rüştü Aras kimdir

Tevfik Rüştü Aras kimdir

Eski Dış İşleri ve Sıhhat Bakanı olan Tevfik Rüştü Aras’ın hayat öyküsüdür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Sıhhat ve Dış İşleri Bakanlığı misyonunda bulunan Tevfik Rüştü Aras, hafızalarda yer edinen ve bilinen değerli devlet adamlarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk’le yakın ilgiler içerisinde olan Aras, yaşadığı mühlet boyunca farklı devlet vazifelerinde bulundu.

Tevfik Rüştü Aras’ın hayatına dair kimi notlar…

1883′ de Çanakkale’de doğan Tevfik Rüştü Aras, birinci tahsilini İzmir’de Lise tahsilini Üsküp’de yapmış, İstanbul’da Numune-i Trekki Mektebine girmiş ve buradan birincilikle mezun oldu.

Beyrut’ta Fransız Laik Mektebine devam etmiş ve Beyrut Tıbbiye Mektebinden mezun olmuştur. Fransızca bilir, bir müddet İzmir’de Sedat ve İttihat gazeteleri başyazarlığını yaptı.

DEVLET HİZMETİNDE GEÇEN BİR ÖMÜR

Aras; 2 Mayıs 1908 den 31 Ekim 1909’a kadar İzmir Gureba hasta hanesi doğum hekimi, 2 Şubat 1909 dan 30 Eylül 1911 tarihine kadar Selanik Vilayeti Sıhhiye Müfettişliğinde, 1 Ekim 1911 den 8 Kasım 1911 e kadar Genel Sıhhiye Müfettişliğinde, 10 Aralık 1912 tarihine kadar Hıfzısıhha Emrazı Sariye Encümeni azalığı ile 10 Ocak 1912 de Meclisi Umuru Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Genele azası olmuş, 1 Eylül 1912 den 31 Aralık 1912’e kadar Üsküp Hilaliahmer hasta hanesi Baştabipliğine, 1 Ocak 1912 den 1 Nisan 1913 tarihine kadar Çanakkale hasta hanesi Baştabipliğine, 1 Mart 1913 den 31 Mart 1913 tarihine kadar Sıhhat Genel Müdürlüğü I. Müfettişliğine, 1 Mart 1913 den 2 Şubat 1914 tarihine kadar Hıfzısıhha Şubesi Müdür Muavinliğinde, 2 Şubat 1914 den 28 Şubat 1915’e kadar Teftiş Heyet Başkanlığında, 1 Mart 1916 dan 28 Haziran 1917’e kadar Genel Müfettişlikte, 28 Haziran 1917 den 28 Haziran 1918’e kadar Yüzbaşılık Rütbesi ile I. Ordu Hıfzısıhha Müşavirliğine, 29 Haziran 1918 den 30 Haziran 1920 ye kadar Yüksek Sıhhat Meclisi üyeliğinde bulunmuş ve 1920 de İstanbul’dan Eskişehir’e geçerek Kuva-i Ulusala ye katıldı.

FARKLI BAKANLIKLARDA BULUNDU

tevfik Rüştü, 1920 den 10 Ağustos 1923 tarihine kadar Menteşe Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde vazife yaptı. 6 Kasım 1923 de Sıhhat Bakanı, 15 Nisan 1923 de ikinci kez Sıhhat Bakanı, 11 Ağustos 1923 den 31.10. 1927 kadar İzmir Milletvekili, 29 Ağustos 1923 de Türkiye Yunanistan Mübadele Komitesi Lideri, 4 Mart 1925 de Dışişleri Bakanı oldu.

11 Kasım 1938 de Bakanlar Şurasının istifası üzerine Hariciye vekilliğinden ayrılmış, 1939 da Londra Büyükelçisi olmuş ve 1942 Şubat ayında emekliye ayrıldı.

TEVFİK RÜŞTÜ ARAS ÖLDÜ

Başarılı diplomat ve devlet adamı olan Tevfik Rüştü Aras, 5 Ocak 1972’de hayatını kaybetti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.