Hasan Latife kimdir

Home » Hasan Latife kimdir
Hasan Latife kimdir

Hasan Latife kimdir

Eski Dış İşleri Bakanı, siyasetçi ve devlet adamı Hasan Saka’nın hayat öyküsüdür.

Hasan Latife, Sakaoğulları Ailesi’nden Trabzonlu Hafız Yunus Efendi’nin oğludur. 1885 de Trabzon’da doğdu. Trabzon Askeri Rüştiyesi ile Mülkiye İdadisi’ni birincilikle bitirdi.

Hasan Saka’ya dair…

1908 İnkılabından sonra Mülkiye Mektebini ikmal ile Paris’te Siyasi İlimler Mektebinde İktisat ve Maliye tahsil etti. Yurda dönüşünde Mülkiye Mektebinde İktisat ve Maliye dersleri okutmuştur. İstanbul Meclisi’nin son yıllarında Trabzon Milletvekili oldu.

Trabzon vekili seçildi

Hasan Latife, Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşundan sonra yeniden Trabzon Milletvekili seçilip, Lozan Konferansı’na üye olarak katıldı.

Ticaret ve Maliye Vekilliklerinde bulunmuş ve Maliye Vekilliğinden ayrıldıktan sonra Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliğine seçilmiş ve birebir vakitte Ankara Hukuk Fakültesi’nde ve Siyasal Bilgiler Okulu’nda profesör olarak vazife yaptı.

Hasan Latife; çeşitli kongre ve konferanslarda Türkiye’yi temsil etmiş, Balkan Dostluk Derneği başkanlığında bulunmuş ve 1934 de İstanbul’da toplanan Parlamentolar Konferansında başkanlık etmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis kümesi başkanlığını, 13 Eylül 1944’den 10 Eylül 1947 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığını yaptı.


Başbakanlık görevi

Saka, Birleşmiş Milletler’in kurulması emeliyle 1945 Haziran ayında Sanfransisko’da toplanan konferansa Türk görüşme heyeti lideri olarak katılmış, 5 Eylül 1947 de Başbakan olmuş ve 14 Ocak 1949 da ayrılmıştır.

Hasan Latife öldü

Hasan Latife, 29 Temmuz 1960’da hayatını kaybetti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.